کارگاه آموزش تئوری اولترا سونوگرافی کاربردی تولید مثل در نشخوارکنندگان - دانشکده دامپزشکی

انجمن علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه آموزش تئوری اولترا سونوگرافی کاربردی تولید مثل در نشخوارکنندگان

  

 

انجمن علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه آموزش تئوری و عملی اولترا سونوگرافی کاربردی تولید مثل در نشخوارکنندگان
"زمان برگزاری"

مدرس: دکتر پیمان رحیمی
دوشنبه 23 آبان ماه 1401

ساعت ۱۰ صبح 

در سالن آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی
《با ارائه گواهی مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی》
هزینه ثبت نام 300هزار تومان

هزینه ثیت نام زود هنگام 150 هزار تومان 

 

 

آخرین اخبار