اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی درخصوص برگزاری نشست با موضوع ایده پردازی و آشنایی با حوزه فناوری در دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی، در خصوص برگزاری نشستی که با مدیریت مرکز رشد دانشگاه با موضوع ایده پردازی و آشنایی با حوزه فناوری در دامپزشکی در روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 ساعت 10 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی برگزار میگردد.

موضوع جلسه:

  • آشنایی با مرکز رشد و حمایت های مرکز

  • ایده پردازی در حوزه دامپزشکی

  • دغدغه ها و مشکلات همکاران و دانشجویان مستقر در مرکز رشد

  •  سایر موارد پیشنهادی از سوی همکاران و دانشجویان

آخرین اخبار