انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دانشکده دامپزشکی

1851
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . به منظور ایجاد و توسعه همکاری های علمی پژوهشی مشترک با در نظر گرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از...

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی  پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

به منظور ایجاد و توسعه همکاری های علمی  پژوهشی مشترک با در نظر گرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از فنی، پژوهشی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص،  تفاهم نامه همکاری مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشـگاه عـلوم پزشکی کرمانشاه به امضای دکتر عبدالعلی چاله چاله رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و دکتر کیقباد قدیری رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسید.

 

همکاری در توسعه فعالیت های پژوهشی و تبادل تجربیات و انجام طرح های تحقیقاتی و فناورانه به صورت هدفمند در زمینه بیماری های مشترک انسان و دام،  همکاری در جهت هدایت و حمایت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها با سرمایه گذاری مشترک در قالب پروژه های پژوهشی، ارائه مشاوره علمی و پژوهشی از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه،

بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانمندی های فکری، تجربی،پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای،  برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک آموزشی و پژوهشی و ترجمه و تألیف کتاب و مقالات پژوهشی به صورت مشترک از جمله موضوعات توافق شده در این تفاهم نامه بود.


 

 

آخرین اخبار