کیت های تشخیص آزمایشگاهی توسط عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به تولید رسید. - دانشکده دامپزشکی

10062
کیت های تشخیص آزمایشگاهی توسط عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به تولید رسید.

کیت های تشخیص آزمایشگاهی توسط عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به تولید رسید.

برای اولین بار و با تکیه بر دانش بومی ؛ کیت های تشخیص آزمایشگاهی توسط عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به تولید رسید. دکتر هادی چراغی، عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و مدیر هسته زیست فناور نوند در گفتگو با روابط عمومی دانشکده دامپزشکی...

برای اولین بار و با تکیه بر دانش بومی ؛

کیت های تشخیص آزمایشگاهی توسط عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به تولید رسید.

دکتر هادی چراغی، عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و مدیر هسته زیست فناور نوند در گفتگو با روابط عمومی دانشکده دامپزشکی اظهار داشت: هسته فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی با نام توسعه زیست فناور نوند، با ایده‌ی محوری تولید کیت‌های آزمایشگاهی موفق به طراحی و تولید ۲ محصول جدید در زمینه کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی دامپزشکی شده است.

دکتر هادی چراغی، خاطر نشان کرد:  ۲ کیت سنجش پروتئین و آلبومین توسط این هسته‌ی فناور طراحی و تولید شده است. پیش از این، کیت‌های مذکور به صورت اختصاصی جهت کاربرد در آزمایشگاه های دامپزشکی، در کشور تولید نمی‌شد و این هسته موفق شده است برای اولین بار با تکیه بر دانش فنی بومی، محصولات را بصورت کامل در داخل کشور تولید کند.

 

سنجش میزان پروتئین و آلبومین در بسیاری از بیماری‌ها امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بیماری، پیشرفت آن و نیز موفقیت درمان، را در اختیار متخصصین قرار می‌دهد. از ویژگی‌های بارز کیت‌های تولیدی این هسته به امکان انجام آزمایش‌ها بصورت دستگاهی و دستی می‌توان اشاره کرد. این ویژگی باعث می‌شود آزمایشگاه‌ها با کمترین امکانات نیز قادر به انجام و ارائه نتایج آزمون مذکور باشند.

این متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی افزود، پیش‌بینی می‌شود با توجه به اختصاصی بودن این کیت‌ها در نمونه‌های دامپزشکی و نیز دقت بالای آن‌ها در نمونه‌های حیوانی، این کیت‌ها از طرف مراکز تشخیص دامپزشکی، داروسازی و پژوهشی مورد استقبال قرار گیرند.

وی افزود : چشم انداز آینده در خصوص تولید محصولات بعدی را میتوان در موارد زیر پیش بینی کرد.

۱) کیت های بیوشیمی دامپزشکی

۲)کیت اندازه گیری فروکتوزآمین

۳)کیت های تشخیص مولکولی بیماری دامی

 

 

آخرین اخبار