عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت - دانشکده دامپزشکی

8946
عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت

دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت بر مبنای داده های پایگاه استنادی اسکوپوس، لیستی از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بر اساس استنادات دریافتی در سال ۲۰۲۰ ارائه شده و درآن لیست...

دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت

بر مبنای داده های پایگاه استنادی اسکوپوس، لیستی از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بر اساس استنادات دریافتی در سال ۲۰۲۰  ارائه شده و درآن لیست نام دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به همراه ۱۴ نفر از اساتید دانشگاه رازی قرار دارد.

روابط عمومی دانشکده دامپزشکی این موفقیت علمی را به آقای دکتر یاسر شهبازی و سایر اساتید محترم دانشگاه تبریک عرض مینماید.

 

.

 

 

آخرین اخبار